top of page

TOP 5 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUAN TRỌNG NHẤT NĂM 2024Tiếp theo 2 bài “8 xu hướng kỹ năng quan trọng năm 2024” và “Top 10 business skills - kỹ năng kinh doanh quan trọng nhất năm 2024”, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Top 5 kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất của năm theo báo cáo của Coursera nhé.


2024 sẽ vẫn là năm chịu nhiều rủi ro và gián đoạn từ kinh tế vĩ mô, từ sự phát triển nhanh của các công nghệ mới. Hoàn cảnh đó bắt buộc tổ chức nào cũng phải làm tốt việc lèo lái đội ngũ của mình qua bất định và thay đổi. Cũng vì vậy, các kỹ năng quan trọng của người lãnh đạo giúp lèo lái con thuyền qua cơn giông bão cần có khả năng quản trị nhân sự, kỹ năng đàm phán, khả năng tạo ảnh hưởng, và khả năng xây dựng quan hệ với đội ngũ nhân sự.


Trải qua Covid, rồi suy thoái kinh tế, với quá nhiều thay đổi từ cấu trúc, nền tảng đến cách làm việc, nhân sự đương nhiên ngày càng trở nên mệt mỏi với mọi thay đổi. Nếu năm 2016, mức độ sẵn sàng hợp tác của nhân sự đối với sự thay đổi của tổ chức là 74% thì đến năm 2022, tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 38%. Do đó, lãnh đạo trong thời đoạn khó khăn này cần có phẩm chất khéo léo, đồng cảm, và có khả năng giữ cho các mục tiêu của tổ chức và cá nhân xếp hàng thẳng tắp với nhau. Trong một nghiên cứu mới đây từ 650 lãnh đạo HR và L&D, 52% đánh giá các kỹ năng kinh doanh và 46% đánh giá các kỹ năng “người” là quan trọng nhất trong kế hoạch huấn luyện và phát triển của tổ chức họ năm 2024. Các kỹ năng này cụ thể bao gồm: quản trị dự án, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thích nghi với thay đổi, và khả năng linh hoạt. Đây chính là những kỹ năng sẽ giúp tổ chức vượt qua được những thử thách mới và giữ chân được nhân tài trong thị trường lao động không ổn định như hiện nay.


Theo báo cáo 2024 thì top 5 kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất mà bất kỳ lãnh đạo này cũng cần có là:


Top 1: People Management - Khả năng quản trị nhân sự 

Đây là khả năng xây dựng đội ngũ, tối ưu hoá nhân tài nhằm cải thiện kết quả kinh doanh


Top 2: Negotiation - Kỹ năng đàm phán

Khả năng đạt được các thoả thuận chấp nhận được bằng cách sử dụng các công cụ như lắng nghe chủ động và trao đổi lợi ích


Top 3: Influencing - Khả năng tạo ảnh hưởng

Khả năng làm cho người khác hiểu góc nhìn và quan điểm của mình bằng cách xây dựng niềm tin và chia sẻ lợi ích


Top 4: Employee Relations - Khả năng xây dựng quan hệ với đội ngũ nhân sự

Khả năng tạo và giữ quan hệ tích cực với nhân sự nhằm nâng cao tinh thần và mức độ tương tác của nhân sự


Top 5: People Development - Khả năng phát triển con người

Khả năng nâng cao giá trị của đội ngũ nhân sự bằng cách huấn luyện, đánh giá, liên tục feedback và xây dựng các chương trình khuyến khích, thưởng, xây dựng phúc lợi cho nhân viên. 


2.168 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page