top of page

VẪN THẾNắng vẫn đổ dài Trên gối mền quá khứ Đời vẫn xanh Bên khung cửa thời gian

Đến & đi Trần thế mãi vội vàng Ngàn năm trước Vạn năm sau vẫn thế


Kiến An Cung Sa Đéc, 22.04.2019

38 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

VỀ 

DÙ SAO THÌ

Comentários


bottom of page