top of page

Work hard on yourself!
Tập trung, nỗ lực phát triển bản thân & phát triển kỹ năng


Tập trung, nỗ lực phát triển bản thân & phát triển thái độ của mình


Phát triển tất cả những thứ cần thiết khiến bạn trở nên có giá trị hơn trên thị trường. Các bạn biết không, nếu bạn biết tập trung thực hiện điều này, cuộc đời bạn sẽ bùng nổ với những thay đổi tích cực.


Lên chức à? Không vấn đề gì.

Trở nên có giá trị hơn với công ty? Không vấn đề gì.

Tiền bạc à? Không vấn đề gì.

Kinh tế à? Không vấn đề gì.

Tương lai à? Không vấn đề gì.


Chỉ cần bạn làm đúng việc cần làm. Đừng bao giờ cố thay đổi những thứ ở ngoài kia. Đừng cố thay đổi hạt giống. Đừng cố thay đổi đất trồng. Đừng cố thay đổi ánh nắng. Đừng cố thay đổi cơn mưa. Đừng cố thay đổi mùa vụ. Hãy để cho những điều kỳ diệu đang hiện hữu làm việc cho bạn. Còn bạn thì nên bắt đầu quay vào bên trong, làm việc trên chính bản thân mình.


Làm việc trên triết lý sống của bạn

Làm việc trên thái độ của bạn

Làm việc trên tính cách của bạn

Làm việc trên ngôn ngữ của bạn

Làm việc trên kỹ năng giao tiếp của bạn

Làm việc trên tất cả những khả năng của bạn


Và nếu bạn bắt đầu tạo ra những thay đổi cá nhân đó, tôi chắc chắn mọi thứ khác sẽ thay đổi theo.

Hãy tập trung, nỗ lực phát triển bản thân & phát triển kỹ năng.2.956 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

SỢ

bottom of page