top of page

You’re never ready enough!

Đã cập nhật: 24 thg 7, 2021
Trước giờ, mình vận hành theo tư duy này: Ready to be not ready - sẵn sàng làm chuyện không sẵn sàng. Ý nói, mình biết bản thân sẽ không bao giờ ready cho những việc to hơn, lớn hơn, khó hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng và lòng dũng cảm hơn. You are never 100% ready for anything. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ ready cho bất kỳ việc gì mới, cơ hội gì mới, công việc gì mới. Vì sự học là vô hạn, vì không dấn thân sao biết nó ra sao. Vì không ở trong hang cọp làm sao bắt được con cọp? Không có thứ gì mới mình cần làm trong đời mà mình 100% ready cả. Bản chất của cái mới là luôn tồn tại sự bất định, luôn tồn tại những góc khuất, và cả những thách thức chỉ khi vấp vào mới biết. Vì vậy, sự khác nhau cơ bản giữa người thành công và không thành công nằm ở chỗ này: người thành công nắm bắt cơ hội rồi tìm cách thực hiện, người không thành công nhìn thấy rủi ro vì chưa ready nên sợ hãi bỏ qua cơ hội.

Trong đời, có lẽ tội lỗi lớn nhất bạn có thể gây ra cho bản thân là bỏ qua cơ hội. Vì cơ hội bạn vừa bỏ qua, nó có thể thay đổi cuộc đời bạn. Cơ hội đó, có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại, vì những ngôi sao chỉ xếp thẳng hàng một lần nào đó trong đời. Cơ hội đó, có khi không phải là cơ hội thực thụ sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới, nhưng nó là đường dẫn. Khi ta dấn thân, khi ta cố gắng, khi ta làm tất cả những gì có thể và hơn thế nữa để hoàn thành một việc gì đó, để nắm bắt một cơ hội nào đó, người trao cho bạn cơ hội hoặc những người liên quan sẽ ghi nhận, tin tưởng bạn, và trao cho bạn nhiều cơ hội khác. Có khi, việc bạn làm không thành vì nhiều lý do, nhưng bạn thể hiện được tâm thế, bản lĩnh và khả năng của mình. Thế là nhiều cánh cửa khác tiếp tục mở ra. Đó là cách vũ trụ vận hành, one thing leads to another - một việc sẽ dẫn đến nhiều việc khác. Có khi mình không biết và không thấy rõ đường dẫn, nhưng cuộc đời này vốn diệu kỳ. Cứ làm, cứ khiêm tốn học hỏi, và làm. Rồi một thiên hà cơ hội sẽ hiện ra. Vấn đề là, có lẽ 90% những người được trao cơ hội sợ hãi bỏ chạy.

Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu tự tin, rằng mình không đủ giỏi, rằng mình chưa sẵn sàng, rằng mình còn thiếu kỹ năng kiến thức, rằng chắc chắn mình sẽ fail, vv và mây mây. Đừng đổ lỗi cho cơ hội và tìm ra một ngàn lý do để biện minh tại sao cơ hội đó không thể chọn mình. Tất cả, chỉ là cách bạn trình diễn sự sợ hãi mà thôi. Mà đã sợ, đã bỏ chạy, đã give up - đầu hàng từ khi chưa bắt đầu, thì sẽ chẳng bao giờ học được thứ gì mới, làm được chuyện gì khác, nói chi đến thành công. Bỏ chạy khỏi cơ hội là tự mình chọn lựa con đường không thành công, vì chuyện này nó ám vào tư duy không thành công. I'm not good enough - Bạn tự ám mình rằng mình không đủ giỏi, và vì vậy cả đời này bạn sẽ chẳng bao giờ đủ giỏi.