top of page

WHERE ARE YOU HEADING?Tháp nhu cầu Maslow đến nay vẫn là thước đo sự phát triển nhu cầu của mỗi cá nhân trong hành trình cuộc sống. Có khi, con người tiến hoá từ lớp này sang lớp khác. Cũng có khi, tiến hoá cùng một lúc đang ở vài tầng khác nhau. Vậy thì, bạn đang ở đâu, đi đến đâu? Người xung quanh ta và cộng đồng đang ở đâu?


Từ dưới lên trên:


Physiological needs - Nhu cầu sinh lý học: ví dụ như là có không khí để thở, thức ăn để no bụng, nước, chỗ ở, quần áo, ngủ.


Safety & security - Nhu cầu an toàn & an ninh: có sức khoẻ, công việc làm, quyền sở hữu, gia đình, an sinh xã hội.


Love & belonging - Tình yêu thương & cảm giác thuộc về: có tình bạn, gia đình, quan hệ mật thiết, cảm giác kết nối.


Self-esteem - Lòng tự trọng: có được sự tự tin, thành quả, sự tôn trọng của mọi người, nhu cầu là một cá thể rất đặc biệt.


Self-Actualisation - Nhu cầu tự khẳng định bản thân: đạo đức, sáng tạo, sự tự nguyện, sự dung nạp, mục đích là trải nghiệm, ý nghĩa cuộc sống, và tiềm năng nội lực.


Where are you heading?


Phản tư về nhu cầu của bản thân cũng lợi hại lắm. Nó chỉ ra cho người ta con đường rõ ràng và sự tập trung. Có điều, như cầu cá nhân chỉ có ta biết mình, nên chẳng ai chỉ ra cho bạn ngoài bạn cả.

65 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Comments


bottom of page